Reference

Izgradnja cest

Borovec – Banja loka
Kočevje – Koprivnik
Mladica – Polom
Petrina – Osilnica
Seč – Struga
Novogradnje gozdnih cest

Izkopi – platoji

Izkop za OŠ “ob Rinži”
Izkop – nasip za parkirišče nove športne dvorane
Zemeljska dela stanovanjsko naselje Mestni log – Kočevje
IZGRADNJA VODOVODA
Delač – Lipovec – Zapuže
Vrh – Krkovo – Fara

Razni projekti

Rekonstrukcija vodovoda Potok – Vas – Pirče – Grivac
Kanalizacija Fara
Izgradnja žagalnice Gozdarstvo GRČA Kočevje
Izgradnja hipodroma “Mlaka”
Izgradnja letališča “Požar”
Vročevod Trata – Turjaško naselje
Sanacija kamnoloma Fara – lokacija polnilnice pitne vode
Podizvajalci pri izgradnji kanalizacije Slovenska vas
Podizvajalci pri izkopu za objekt Biomasa Kočevje
Podizvajalci zemeljskih del Sortirnica odpadkov Mozelj – Kočevje

 

Melioracije

Za Gorenjem
Ložine
Šentjur

Komasacije

Šmarje pri Jelšah

Vzdrževanje cest in zimska služba

Pluženje cest
Posipavanje cest
Košnja bankin
Vzdrževanje makedamskih cestišč