Kamnolom

Podjetje LESDOG KOČEVJE d.o.o. je nosilec rudarske pravice (koncesije) za izkoriščanje mineralne surovine – tehničnega kamna – dolomita – na pridobivalnih prostorih Mozelj in Koprivnik.

Kapaciteta kamnolomov je preko 2.000.000 m3. Surovinska baza je dolomit oz. dolomitiziran apnenec. To je kvaliteten oster kamen, primeren za izdelavo tamponov. Rezultati testov Inštituta za raziskavo materialov so pokazali, da ima material spekter vseh možnih frakcij (granulacij), primernih za izdelavo betonov in asfaltov. Električno energijo, ki jo potrebujemo za potek proizvodnje, proizvajamo s sistemom električnih generatorjev različnih moči – 33kW, 65kW in 160kW.

 

Drobljenje

1. Drobljenje kamenine z drobilcem kamna. Vstopna granulacija je od 0 do 500 mm. Glede na
potrebe trga izdelujemo mineralne agregate 0/30mm, 0/40mm, 0/50mm, 0/60mm…

2. Mobilna sejalnica (FINLAY – Irska) z dvemi siti za proizvodnjo granulacij 0/32, 0/16, 0/8 in 0/4
mm.

3. Stabilna separacija za sejanje drobljenega agregata. Sita 16/32, 8/16, 8/4 in 0/4 mm.

4. Sistem sit za fine agregate – BIDER SITO za pridobivanje granulacij 0/4, 0/2 in 2/4 mm. Sistem
je povezan z rotacijskim mlinom.

Prodaja

V prodajnem programu imamo atestirane mineralne agregate za proizvodnjo vseh vrst betonov:
1. Granulacija 0/2 za beton in malto
2. Granulacija 0/4 mm za beton in malto
3. Granulacija 0/8 za beton
4. Granulacija 0/16 za beton
5. Granulacija 2/4 za beton
6. Granulacija 4/8 in 8/16 za drenaže
7. Granulacija 16/32 za drenaže
8. Granulacija 0/30 in 0/60 za tampon
9. Stena