Gradbeništvo

V okviru naše gradbene dejavnosti izvajamo:

– Rušenje objektov in zemeljska dela
– Splošna gradbena dela
– Dobava in vgrajevanje mineralnih agregatov
– Gradnja in vzdrževanje cest
– Gradnja vodnih objektov
– Gradnja kanalizacij
– Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljalci strojev
– Cestni tovorni promet
– Geodetske izmere
– Melioracije in komasacije
– Mulčanje površin
– Asfaltiranje dvorišč in parkirišč
– Izkopi in nasipi